Trang chủ -> Tra Cứu Container
Tra Cứu Container
Số Container:
Thông Tin Chi Tiết Xuất Nhập bãi
Bill CNTRNo Type Size Operate Operate Time SealNo TruckNo DriverPhone
Bộ phận điều độ: 0931.599.395 / Trưởng bãi: 0916.719.566
Bộ phận MNR: 0916.815.269 / Email: depot.hph@vinabridge.com.vn
Mọi đóng góp ý kiến hoặc phản hồi vui lòng gửi: info@vinabridge.com.vn