Trang chủ -> Tra Cứu Booking
Tra Cứu Booking
Số Booking:
Thông Tin Booking
Vessel Voyage Booking No Order No Container Information Shipping Lines DestPort BeginLoadTime EndLoadTime
Cấp Chỉ Định
Booking No CNTRNo SizeType Assign Date
Thông Tin Chi Tiết Xuất Nhập bãi
Bill CNTRNo Type Size Operate Operate Time SealNo TruckNo DriverPhone
Bộ phận điều độ: 0931.599.395 / Trưởng bãi: 0916.719.566
Bộ phận MNR: 0916.815.269 / Email: depot.hph@vinabridge.com.vn
Mọi đóng góp ý kiến hoặc phản hồi vui lòng gửi: info@vinabridge.com.vn